„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова медицинска апаратура – Компютър томограф за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”