„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на нова специализирана медицинска апаратура – Ангиографска система за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД