ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за избор на кредитна институция за извършване на банково обслужване и финансиране със средносрочен оборотен кредит за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД.