Транспортиране на болни, нуждаещи се от хемодиализа до