Поддръжка на 9 броя асансьори в МБАЛ Пловдив
 
Последни новини