„Извършване на услуга по техническа поддръжка на девет броя асансьорни уредби, находящи се в сградата на УМБАЛ – Пловдив АД, гр. Пловдив, бул. “България” №234”