Пазарни проучвания във връзка с необходимостта от доставка на образна диагностика - Компютър томограф за нуждите на УМБАЛ - Пловдив АД