Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „УМБАЛ – Пловдив” АД, град Пловдив.
01/01/2020

 
Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „УМБАЛ – Пловдив” АД, град Пловдив