„Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ – Пловдив АД - разтвори за хемодиализа и онлайн хемодиафилтрация с апарати Диалог+ /Диалог + ХДФ онлайн (сухи и течни форми)”