„Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ – Пловдив АД, по обособени позиции”