ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩО СТАРТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА.