„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на специализирана апаратура за образна диагностика и терапевтични процедури за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”