„Извършване на транспорт на пациенти на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД нуждаещи се от хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа и обратно”.