„Извършване на транспорт на пациенти на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД нуждаещи се от хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа и обратно”.
11/12/2018

 

 

1. Решение [2018.12.14]
2. Обявление [2018.12.14]