Документация за обществени поръчки
01/01/2011

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ПЛОВДИВ АД

 

Покана за отваряне на ценови оферти

Документация

Обявление

Решение

Приложение 1А

Приложение 1Б

 
Последни новини