Покана за представяне на оферти за избор на банкова институция за извършване на банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на УМБАЛ - Пловдив АД.