Техническа поддръжка и обслужване на девет броя асансьорни уредби, въведени в експлоатация и находящи се в сградите на
 
Последни новини