Реконструкция и модернизация на съществуваща пожароизвестителна система в МБАЛ - Пловдив АД