Обществена поръчка
06/01/2014
Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицински изделия /медицинска апаратура/, представляващи нови неупотребявани един брой многофункционален ехогравски апарат и три броя анестезиологични монитори за нуждите на Отделение по акушерство и гинекология и Отделение по анестезиология и интензивно лечение в “МБАЛ - Пловдив” АД по две обособени позиции 
 
Последни новини