Обществена поръчка
16/12/2013
"Периодично приемане,транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци от хуманитарното здравеопазване, генерирани от дейността на МБАЛ-Пловдив АД" 
 
 
 
 
Последни новини