“Закупуване, внедряване към съществуващо техническо оборудване, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и поддръжка на Лабораторна информационна система (ЛИС),
15/05/2013
 
Последни новини