Текущ ремонт в сградата на МБАЛ Пловдив
01/05/2013