23 април 2010 г.
23/04/2010

Присъждане на образователна и научна степен “Доктор”

на д-р Димитър Матеев – уролог  към Урологично отделение

на “МБАЛ – Пловдив” АД

 

         На 23.04.2010 г.  се състоя публична защита на дисертационния труд на д-р Димитър Матеев Матеев на тема: “Възможности за оценка на реваскуларизация на тъканните присадки при лечение на стриктурите на мъжката уретра” и  му бе присъдена образователна и научна степен “Доктор”. Ръководството на болница “Пловдив” поздравява д-р Матеев  и му пожелава нови професионални успехи.

 В лечебното заведение работят и други лекари със защитена научна  степен “Доктор” -  д-р Райна Ангелова – председател ТЕЛК, д-р Анеса Георгиева – началник Детско отделение, д-р Димитър Шишков – началник Урологично отделение.

 

- Назад към Архив Новини

 
Последни новини