Нов супермодерен апарат в „УМБАЛ-Пловдив“:
23/03/2022

 
 
 

С революционна технология открива болестни причинители в Микробиологичната лаборатория

 

Микробиологичната лаборатория в „УМБАЛ-Пловдив" разполага с апарат Autof MS 1000 MALDI-TOF, който е революционна аналитична технология за идентификация на микроорганизми.

Той е първият на територията на Пловдивска област в лечебно заведение, който се ползва изцяло за терапевтична и диагностична дейност,  обслужващ нуждите на пациентите.

MALDI-TOF масспектрометрията е най-последната иновация в света на микробиологията, която позволява автоматизирана, високоскоростна и надеждна идентификация на микроорганизмите - бактерии, дрожди, гъбички, нишковидни гъбички и други, чрез определяне масата на протеините. Методът гарантира не само по-висока точност, по-бързо постигане на резултат, но и по-ниски разходи, осигурени от технологията MALDI-TOF в сравнение с познатите досега конвенционални методи на диагностика, базирани основно на биохимични реакции. Той представлява истинска революция по отношение на бързина и точност, които осигурява, коментира д-р Йордан Иванчев, началник на Микробиологичната лаборатория в „УМБАЛ-Пловдив".

 

От съществено значение за апарата е, че благодарение на високата прецизност и бързина се постига точна диагностика и своевременно коригиране на антибиотичната или антимикотичната терапия с доказан причинител на съответната инфекция. Това от своя страна намалява болничния престой на хоспитализирани пациенти и понижава риска от антибиотична резистентност.

Посредством прецизната и качествена диагностика медицинските специалисти имат предпоставка за бърза реакция по отношение терапията на пациентите, лежащи в рисковите и интензивни отделения, обясни д-р Иванчев.

Едно от преимуществата, с които апаратът разполага, е значително понижаване  времето за детекция: вместо 72 часа резултатът е готов за едно денонощие, най-много до 48 часа. Апаратът сам непрекъснато обновява базата си с данни и така успява да разпознае 15 993 щама. Едновременно могат да се обработват 96 проби. Те се „обстрелват" с лазер, който може да се насочва и от екипа.

Апаратът има сериозно предимство и от екологична гледна точка: намалява значително използването на пластмаса, притежава самопочистваща се система работеща на йонизационен принцип, дава възможност за многократна употреба на консумативите (плаки) за изследванията, пести електроенергия, което е от огромно значение сега, позволява много добра детекция на вътреболнични инфекции и други.  
 
Последни новини