Ваксината е най-добрата профилактика срещу рак на маточната шийка
06/02/2020

 
 
 
 

Кое е най- разпространеното сексуално-трансмисивно заболяване?

Много българи не си дават сметката, че това е HPV- инфекцията (човешки папиломен вирус), тъй като 80% от женското население се среща веднъж в живота си с папиломния вирус, обясни д-р Юммю Коскот, специалист от акушеро-гинекологичното отделение в „УМБАЛ-Пловдив“. Тя заяви, че при повечето от пациентките инфекцията е преходна. За период от 2 години при 90 % от случаите настъпва самоизлекуване, благодарение на клетъчно-медиирания имунитет. Самоизлекуването не се свързва с изграждането на стабилен имунитет, т.е. жената може да се зарази повторно с HPV. Проблемът с вируса е, че той има водеща роля в етиопатогенeзата на преканцерозите и рака на маточната шийка, за което немският проф. Харалд Цур Хаузен през 2008 год. получава Нобелова награда.

Тази неоплазия е значимо медико-социално онкологично заболяване, а в България заема второ място в структурата на гинекологичните неоплазии и пето място в общата онкозаболеваемост при жените.

Съобщават се около 200 типа HPV, от които 50-60 засягат гениталния тракт. В зависимост от биологичния им ефект се разделят на две групи: нискорисковите типове - причиняват аногенитални брадавици, а високорисковите  се асоциират с преноплазията и неоплазията на цервикса, от тях 2 разновидности (тип 16 и 18) са отговорни за 70% от случаите на рак на маточната шийка.

В малък процент от случаите HPV- инфекцията персистира (б.а. - продължава) и напредва от предрак- към рак на цервикса. Периодът между инфектирането до развитието на неоплазия е средно 10-20 години.

 

Първичната профилактика има за цел контрол и елиминиране на причинител на заболяването, която се осъществява благодарение на създадените ваксини срещу папиломния вирус- четиривалентна Silgard (HPV 16,18, 11,6) и двувалентна Cervarix (HPV 16, 18).  Като те са въведени в задължителния имунизационен  календар на някои европейски държави, но у нас поставянето е по желание. И въпреки че цената е висока, има родители, които ги поставят на децата си, посочи д-р Коскот. Разработват се нови ваксини и срещу другите генотипове HPV.

Вторичната профилактика има за цел откриването на нискостепенните, високостепенните лезии и злокачествения процес в ранен стадий.Това е възможно благодарение на цитонамазка ( РАР тест), HPV- типизация, последвана при необходимост от колпоскопия и прицелна биопсия.

Открит в стадий на пренеоплазия, лечението се състои в премахването на изменения участък, а при ранен стадий на рака на маточната шийка е възможно прилагането на органосъхраняващи оперативни интервенции, при които се запазват репродуктивните възможности.

 

За намаляване на заболеваемостта от рак на маточната шийка е от изключителна важност провеждането на годишни профилактични гинекологични прегледи, посочи д-р Коскот. В бъдеще със създаването на ваксини срещу по голямата част от HPV- типовете и въвеждането им в имунизационните календари на повечето страни, ракът на маточната шийка от медико- социално заболяване ще се превърне в рядка неоплазия. 
 
Последни новини