27 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АГ ОТДЕЛЕНИЕТО КЪМ „УМБАЛ-ПЛОВДИВ“
19/09/2019

 

 

 

На 27 септември 2019 г. от 12,30 ч. екипът на отделението по Акушерство и гинекология в „УМБАЛ-Пловдив“ организира Ден на отворените врати. Медиците ще очакват пациентите на 3 етаж, пред Родилна зала.

Бъдещите майки и татковци ще могат да се запознаят с условията в болницата, с реда и необходимите документи за постъпване в лечебното заведение, както и какви са възможностите за обезболяване на раждането. На техните въпроси ще отговарят водещият специалист д-р Семра Халил. 


На срещата през август бъдещите майки ни обсипаха с въпроси за Цезаровото сечение, каза старшата акушерка Любомира Тошева, която винаги участва в Дните на отворените врати. Според нея тази "модна тенденция" в областта на ражданията не почива на медицински факти и следователно е редно да отмине. „Всъщност вече се наблюдава една позитивна тенденция – времето, когато едва ли не всички искаха да раждат със секцио заради страха от болката или от увреждане на детето, остава в миналото. Явно израстваме и успяваме да приемем европейските и световните стандарти, които показват, че Цезаровото сечение не е безопасно нито за майката, нито за плода и трябва да се прилага при строги медицински индикации“, заяви старшата.


 
Последни новини