Свободни места за лекар,специализант по неонатология в Отделение по неонатология - 1 място и лекар,специализант по нервни болести в Отделение по нервни болести - 2 места.
25/11/2018

                                           О Б Я В А

 

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти :

 

         Лекар,специализант по  неонатология   в Отделение по неонатология    - 1 място

          Лекар,специализант  по  нервни болести в Отделение по нервни болести  -  2  места

 

  Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

 2. Автобиография;

 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.

 

 

 

Срок за подаване документите: до 14.12.2018г. включително

Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11

 

 

След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Изп.директор на лечебното заведение.

 
Последни новини