Уведомление относно обработката на личните данни
21/07/2018
 

Уведомление  относно обработката на личните данни

в „УМБАЛ - Пловдив" АД

 

 

„УМБАЛ -  Пловдив" АД  извършва всички дейности  по обработка на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни, нормативните актове по прилагането му и Регламент (ЕС)2016/679. За да получат повече информация, физическите лица, чиито данни се обработват,  могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни  г-жа Румяна Илийска.

Телефон за връзка: 032/959221, 032/905472

E-mail адрес: [email protected], [email protected]

Политика за прилагане  на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)  в “УМБАЛ - Пловдив” АД

 
Последни новини