Лекуват инсулт по модерния метод - фибринолиза
16/06/2018
 В неврологията на "УМБАЛ - Пловдив" лекуват пациентите с модерния метод - фибринолиза

Тежките поражения на мозъчния удар могат да бъдат смекчени и дори предотвратени със своевременното прилагане на фибринолиза. Методът все повече навлиза в болничната практика на Неврологично отделение на "УМБАЛ - Пловдив", където се прилага от 2012 г. насам при подходящи пациенти. При него се използва тромболитичен медикамент  за  извършване на интравенозна тромболиза и за премахването на оклузията (запушването) на артериални мозъчни  съдове след преживян исхемичен мозъчен инсулт, посочи началникът на отделението по неврология д-р Александър Гиритлиев. До този момент чрез фибринолиза са лекувани в неврологията на "УМБАЛ - Пловдив" значителен брой пациенти. По-голяма част от тях са се върнали към нормалния си начин на живот. 

За осъществяването на фибринолизата има доста показания и противопоказания, които трябва да се оценят от невролог. Най-важното, с което се започва, е времето на първите симптоми  на мозъчния инсулт.  Извършването на фибринолиза е възможно до  4-ри часа и половина от началото му.  „Затова препоръката ми към общопрактикуващите лекари, колегите от Неотложна медицинска помощ и други медицински специалисти е дори при съмнение за мозъчен инсулт, да транспортират пациента до спешни приемни отделения на болници, които могат да приложат съответния метод. Само така болните ще могат да бъдат оценени от невролог по критериите за извършване на фибринолиза", заяви д-р Гиритлиев.  Прехвърлянето на  времевия прозорец от 4 часа и половина е контраиндикация за провеждането. Затова и призивът на Европейска асоциация за лечение на инсултите/ ЕSO/ е  „Времето е мозък".

Резултатите от този метод в световен мащаб показват  по-добра реканализация и подобряване на мозъчното кръвообращение.  Това води  съответно  до подобряване на морфологичните  и функционалните нарушения на централната нервна система и съответно намаляване на инвалидизацията и подобряване качеството на живот на пациентите, преживели исхемичен мозъчен инсулт.

В заключение началникът на неврологията препоръча при поява на симптоми  за инсулт - промяна на говор, неадекватност при комуникация, увисване на устен ъгъл, слабост, изтръпване в крайници,  световъртеж, нарушено равновесие, пациентите спешно да бъдат транспортирани в болници с неврологични отделения, прилагащи метода  фибринолиза.

Мозъчният удар поразява все по-млади хора в разцвета на силите им, обичайно стана от него да бъдат засегнати под 45-годишни. Исхемичният инсулт заема  водещо място сред социално значимите болести на  обществото поради широката заболеваемост и инвалидизация - от лека до тежка, както и заради високата смъртност. Той е честа причина за деменция, епилепсия и депресия.  Това е спешно състояние,  при което трябва да се  мисли за бързо и адекватно разпознаване на симптомите и търсене на лекарска неврологична помощ.

Прочетете още новини свързани с "МБАЛ - Пловдив" АД

 
Последни новини