Свободни места за лекари, специализанти в "УМБАЛ - Пловдив" АД
11/06/2018
 

О Б Я В А

 

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, "УМБАЛ-Пловдив"АД обявява следните свободни длъжности за лекари, специализанти  :

 

  Лекар, специализант по  педиатрия  -                           1 място

  Лекар, специализант по нефрология  -                         1 място

  Лекар, специализант по ортопедия и травматология- 1 място

 

  Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

 2. Автобиография;

 3. Копие от  диплома за завършено висше медицинско образование.

 

 

 

Срок за подаване документите: до 12.07.2018г. включително

Лице за контакт - Личен състав - 032 96-18-11

 

 

След приключване приема на документите,кандидатите заявили желание за специализация ,ще бъдат поканени за събеседване с комисия,определена със заповед на Прокуриста на лечебното заведение.

 
Последни новини