Лекар, специализант по неонатология в Отделение по неонатология - 1 място.
19/03/2018

О Б Я В А 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следната свободна длъжност за лекар, специализант:            

Лекар,специализант  по НЕОНАТОЛОГИЯ   в    Отделение по  неонатология   – 1 място            

Кандидатите следва да представят:  Лекарите, кандидатстващи за обявеното  работно място  е необходимо да представят: 

1. Заявление в свободен текст; 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование. 

Срок за подаване на документите: до 20.04.2018г. включително.

Лице за контакт – Сийка Талева  – 032 96-18-11  

След приключване  приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на лечебното заведение

 
Последни новини