Лекар, специализант по кардиология в І-во отделение по кардиология - 1 място
05/02/2018

О Б Я В А

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следната свободна длъжност за лекар, специализант:

 

           Лекар,специализант  по КАРДИОЛОГИЯ   в  І-во  отделение по кардиология   – 1 място

 

 

 

 

          Кандидатите следва да представят:

 

 

Лекарите, кандидатстващи за обявеното  работно място  е необходимо да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

 2. Автобиография;

 3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование.

 

Срок за подаване на документите: до 05.03.2018г. включително.

Лице за контакт – Сийка Талева  – 032 96-18-11

 

 

След приключване  приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на лечебното заведение

 
Последни новини