Свободни длъжности за лекари, специализанти по ендокринология в Отделение по ендокринология - 2 места
22/10/2017
 

О Б Я В А

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, "УМБАЛ-Пловдив"АД обявява следните свободни длъжности за лекари - специализанти:

 

  Лекари, специализанти по Ендокринология и болести на обмяната   в Отделение по ендокринология и болести на обмяната   - 2 места.

 

 

 

 

         Кандидатите следва да представят:

 

 

Лекарите, кандидатстващи за обявените  работни места  е необходимо да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

 2. Автобиография;

 3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование.

 

Срок за подаване документите: до 23.11.2017г. включително.

Лице за контакт - Сийка Талева  - 032 96-18-11

 

 

След приключване  приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на лечебното заведение

 
Последни новини