Свободни длъжности за лекари, специализанти
13/09/2017

О Б Я В А

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “УМБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни  длъжности:

 

          Лекар, специализант по   кардиология     във  Второ  отделение по  кардиология    – 1 място.

         Лекар,специализант по образна диагностика  в  Отделение по образна диагностика  -  1 място.

 

Лекарите, кандидатстващи за обявените  работни места е необходимо да представят:

 1. Заявление в свободен текст;

 2. Автобиография;

 3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование.

 

 Документите се подават в служба “Личен състав” в срок до 23.10.2017 г. включително.

Лице за контакт: Сийка Талева, тел.: 032 /96-18-11

 

 

След приключване  приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на Изпълнителния директор на лечебното заведение.

 
Последни новини