Лекар, специализант по нефрология в Отделение по нефрология – 1 място.
21/07/2017

О Б Я В А

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, "УМБАЛ-Пловдив"АД обявява следната свободна длъжност:

  • Лекар, специализант по нефрология в Отделение по нефрология  - 1 място.

Лекарите, кандидатстващи за обявеното работно място е необходимо да представят: 

  1. Заявление в свободен текст
  2. Автобиография
  3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование.

Документите се подават в служба "Личен състав" в срок до 21.08.2017 г. включително.

Лице за контакт: Сийка Талева, тел.: 032 /96-18-11

След приключване  приема на документите, кандидатите заявили желание за специализация, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение.

 
Последни новини