Лекар, специализант по кардиология в І-во отделение по кардиология – 1 място
09/02/2017
О Б Я В А На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ-“Пловдив”АД обявява следната свободна длъжност за лекар - специализант:   Лекар, специализант по кардиология в І-во отделение по кардиология – 1 място      Кандидатите следва да представят:  1. Заявление 2. Автобиография 3. Диплома за завършено висше образование   Срок за подаване документите: до 08.03.2017г. включително.Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11   След приключването на приема на документите,кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на Изпълнителния директор на болницата.
 
Последни новини