Поздравителен адрес
15/07/2016

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   

Искам да поздравя сърдечно колектива на МБАЛ “Пловдив” АД с преобразуването ни  в Университетска болница, с Решение на Министерския съвет, гласувано на 13.07.2016 г.

Придобиването на статут на Университетска болница е гаранция за по-високо ниво на обслужване и компетентност. Това  дава възможност болницата да кандидатства по европейски програми, за да обновява базата си и да се конкурира с останалите лечебни заведения, както и за цялостно развитие на научно-преподавателската дейност, чрез разкриване на нови клиники и осигуряване на модерна база за обучение на студенти и докторанти.

Сигурен съм, че с общи усилия ще продължаваме да предприемаме необходимите действия, за да модернизираме и развиваме базата на болницата, а с това  нивото и качеството на предлаганото лечение.

Да си пожелаем много здраве, сили и енергия, за да се справим с новите предизвикателства!                                                  

       Доц. д-р Георги Йорданов  

Изп. директор МБАЛ “Пловдив” АД

още новини свързани с "МБАЛ - Пловдив" АД 

 
Последни новини