ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
14/04/2016

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД – гр. Пловдив

 

 
Последни новини