Присъдена образователна и научна степен “доктор”
21/12/2015

Д-р Таньо Стефанов – началник ІІ-ро Хирургично отделение на МБАЛ “Пловдив”, получи  диплома за присъдена образователна и научна степен “Доктор по гръдна хирургия” за  защитен дисертационен труд “Хирургическо поведение към париетална плевра при болни със спонтанен пневмоторакс”.

Ръководството на болницата поздравява д-р Стефанов за присъдената му докторска степен и му пожелава здраве и професионални успехи!

 

още новини свързани с "МБАЛ - Пловдив" АД

 
Последни новини