, “МБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари- специализанти
18/10/2015

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “МБАЛ-Пловдив”АД обявява следните свободни длъжности за лекари- специализанти  :

 

  Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната – 1 място

  Лекар, специализант по кардиология  в І-во кардиологично отделение

– 1 място

  Лекар, специализант по педиатрия – 1 място

  Лекар, специализант по клинична лаборатория – 1 място

 

  Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление

 2. Автобиография

 3. Диплома за завършено висше образование

 

 

 

Срок за подаване документите: до 18.12.2015г. включително

Лице за контакт – Личен състав – 032 96-18-11

 

 

След приключването на приема на документите,кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата.

 

 
Последни новини