О Б Я В А лекар специализант отделение по ортопедия и травматология
20/07/2015

О Б Я В А

 

На основание чл.17,ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “МБАЛ-Пловдив”АД обявява следната свободна длъжност за лекар- специализант:

 

  Лекар, специализант по ортопедия и травматология – 1 място

 

  Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление

 2. Автобиография

 3. Диплома за завършено висше образование

  

Срок за подаване документите: до 21 август 2015г. включително.

 

 

След приключването на приема на документите,кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата.

 
Последни новини