Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци - „МБАЛ - ПЛОВДИВ” АД, гр. Пловдив
 
Последни новини