Техническа поддръжка и обслужване на девет броя асансьорни уредби в сградите на „МБАЛ-ПЛОДИВ”АД, гр. Пловдив
 
Последни новини