Участие в конгреси и научни форуми на специалисти от отделението по ушно-носно-гърлени болести на “МБАЛ – Пловдив” АД
12/05/2014

Участие в конгреси и научни форуми на специалисти от отделението по ушно-носно-гърлени болести на “МБАЛ – Пловдив” АД 

През февруари 2014 г. д-р Асен Асенов – началник УНГ отделение и д-р Иван Делчев взеха участие в ІІІ-ти Хърватски ринологичен конгрес в Загреб, включващ курс по ендоскопска синус хирургия с навигация.

 

Д-р  Асен Асенов – началник отделение и д-р Димитър Гагрицов – специалист лицево-челюстна хирургия участваха в курс по хирургия на шия и паротидна жлеза в Барселона – Испания през месец февруари 2014 г.

 

В курса по отохирургия , проведен в Университетска клиника – Хамбург през март 2014 г. се включиха д-р Асен Асенов – началник отделение и д-р Дафинка Василева – специалист УНГ болести, с цел разширяване обема на оперативната дейност в отделението.

 

Д-р Асен Асенов съвместно с неврохирурзи от Университетска клиника – Хамбург участва в курс по неврохирургични достъпи в оториноларингологията.

 

През април 2014 г. се проведе годишна конференция на Pacific Voice в Краков – Полша. Участие   взе д-р Асен Асенов – началник отделение в научния форум, на който  е било  обсъдено взаимодействието между различни научни дисциплини за по-добро разбиране на говоримия език и звуковите сигнали.

Прочетете още новини свързани с "МБАЛ - Пловдив" АД

 
Последни новини