Лекция на тема
01/04/2014
 

Лекция на тема "Деонтологични и етични съображения, свързани с проблеми за смъртта, истината и надеждата", инициирана от "МБАЛ-Пловдив"АД

 

 

 

На 1-ви април 2014 година се представи лекция, касаеща деонтологични и етични проблеми, свързани с проблемите за смъртта, истината и надеждата.

Лекцията бе изнесена от доц. д-р Мария Стойкова и д-р Гергана Форева, д.м.

Присъстваха медицински специалисти от всички профилни специалности на "МБАЛ-Пловдив"АД.

Прочетете още новини свързани с "МБАЛ - Пловдив" АД

 
Последни новини