Възможност за онлайн проверка на резултати от лабораторни изследвания
18/03/2014
 

В "МБАЛ - Пловдив" АД е внедрена и функционира лабораторна информационна система, интегрирана с наличната болнична информационна система. Услугата е достъпна чрез специално предназначен за целта банер, намиращ се на началната страница на уебсайта ни.

Системата е предназначена за пълното автоматизиране на процесите по въвеждане и отчитане на медико-диагностичната дейност от МДЛ, както и връзка с наличната апаратура за получаване на резултатите след тяхната обработка.

Функционалност:

- Много лесно и бързо въвеждане на информацията от заявката към лабораторията(МДД,фишове, платено изследване и др.) ;

- Баркодиране на материалите получени за изследване;

- Баркодиране на проверките на резултата;

- Автоматично въвеждане на резултатите при изработването им от лабораторната апаратура. Връзка с апарати.

- Подробни справки за дейността на лабораторията ;

- Проверка на резултатите през интернет .

1.Индивидуален достъп на лекаря до резултатите на конкретни, изпратени от него назначения за деня.

2.Осигурява индивидуален достъп на  амбулаторни пациенти до резултата за деня (във всеки отделен ден кодовете за достъп са различни и абсолютно индивидуални).

 LIS  -    е стройна  и стабилна система за архивиране на данни, която от своя страна осигурява необходимата за всеки пациент, лекар, изследовател или участник в клинично проучване конфиденциалност.

Прочетете още новини свързани с "МБАЛ - Пловдив" АД

 
Последни новини