Доставка на медицински изделия, представляващи електрокардиостимулатори и съпътстващи аксесоари за нуждите на „МБАЛ - Пловдив” АД”.
 
Последни новини