“Предоставяне на финансови услуги (банково обслужване) от търговска банка за нуждите на “МБАЛ – Пловдив” АД гр. Пловдив”.
 
Последни новини