29 юни 2010 г.
29/06/2010

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 28.06.2010 г. се проведе редовно Общо събрание

на акционерите на МБАЛ “Пловдив” АД.

 

Общото събрание прие единодушно финансовия

и медицинския отчети на МБАЛ Пловдив”

 

Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” АД единодушно прие отчета за дейността на здравното заведение за 2009-та година, както и финансовия отчет на дружеството за миналата година. Одобреният финансов отчет ще бъде внесен до 30-ти юни в Търговския регистър, каквото е изискването на закона.

Точката в дневния ред за промяна на членовете на Съвета на директорите не бе разгледана по време на акционерното събрание поради липса на предложения. Това означава, че съставът на Съвета на директорите остава непроменен, а именно д-р Аргир Аргиров, д-р Димитър Христозов и д-р Снежана Динева (представител на Министерството на здравеопазването).

На днешното общо събрание присъстващите представители на 6 от общините-акционери в МБАЛ „Пловдив” гласуваха против вдигането на капитала на държавата в дружеството. „За” това предложение гласува представителят на Министерството на здравеопазването Кирил Кирилов.

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД премина спокойно и делово, коментира изпълнителният директор на болницата д-р Аргир Аргиров.

- Назад към Архив Новини

 
Последни новини