обществена поръчка
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД“
13/09/2017

Документация за обществена поръчка с предмет : „Извършване на денонощна физическа охрана за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД“