Началник Отделение по нервни болести

д-р Ангел ТУНЕВ

Д-р Ангел ТУНЕВ

Завършва ВМИ гр. Пловдив през 1975 г. От 1975 г. до 1981 г. работи в Окръжна болница - Ямбол, като ординатор в Неврологично отделение. През 1978 г. придобива специалност по Нервни болести. През 1981 г. работи като специалист в Дирекция Народно здраве и социални грижи към ОНС, гр. Ямбол. От 1981 до 1984 г. работи като завеждащ на неврологичен кабинет в Първостепенна Окръжна Клинична Болница, гр. Пловдив. От 1984 г. става завеждащ Неврологично отделение при Обединена Районна Болница (настояща МБАЛ "Пловдив" АД), гр. Пловдив.

Квалификационни курсове с придобити сертификати: 1977г. - курс на индивидуално обучение по ЕЕГ в Медицинска Академия, гр. София; 1982г.-курс по Акупунктура в Медицинска Академия, гр. София; 1997 г. - курс по Нетрадиционна Корейска Медицина при професор Ву в гр. София; 2000 г. -индивидуален курс на обучение по Мануална терапия МА, гр. София; 2001 г. - курс по здравен мениджмънт. Член на: БЛС, Дружество на невролозите в България, Дружество по ЕЕГ, Дружество по главоболие, Дружество по предпазване от мозъчни инсулти, Дружество по Традиционна Китайска медицина и Международно дружество по иглотерапия.

Публикации: 16 научни съобщения и публикации в български и международни специализирани научни издания.  

 

·  назад